LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 4/52 NĂM 2021

(Từ 17/01/2022 đến 23/01/2022)

Hôm nay: Thứ năm, ngày 20/01/2022
08:00:

Họp bàn xây dựng cơ chế hoạt động cho Trung tâm NNTH &ĐTTX, Trung tâm ĐT BDCB.

+ Chủ trì: Hiệu trưởng.

+ TP: PHT. Đoàn Quang Mạnh; CTCĐ Trường; Trưởng các đơn vị: TCCB, KHTC, VP, TTPC; Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm NN TH &ĐTTX, Trung tâm ĐT BDCB (TT NNTH&ĐTTX, TT ĐT BDCB chuẩn bị nội dung báo cáo).

+ Địa điểm: P. Hội thảo A3

09:30:

Họp Ban soạn thảo, Tổ giúp việc góp ý Dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Hải Phòng.

+ Chủ trì: Hiệu trưởng - Trưởng ban.

+ TP: Theo Quyết định số 3756/QĐ-ĐHHP ngày 03/11/2021 (Phòng QLSĐH chuẩn bị nội dung báo cáo).

+ Địa điểm: P. Hội thảo A3

Hôm nay: Thứ năm, ngày 20/01/2022
14:00:

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021 - 2022 của Phòng Khoa học Công nghệ.

+ Chủ trì: TS. Đoàn Quang Mạnh - Chủ tịch Hội đồng.

+ TP: Theo Quyết định (Phòng KHCN báo trực tiếp).

+ Địa điểm: Phòng 309 - A6

15:30:

Xét tốt nghiệp đại học hệ VLVH các lớp: ĐH GDTC K20C; ĐHGD Mầm non: K19U2, K20C1, K20E1, K20F1, K20N1, K20T1; ĐHGD Tiểu học: K19M2, K20F1.1, K20F2.1.

+ Chủ trì: PHT Đoàn Quang Mạnh.

+ TP: Trung tâm NN, TH & ĐTTX; Thường trực TĐKT; đại diện lãnh đạo các đơn vị: KHTC, ĐT, TTPC, Khoa GDTH&MN, Trung tâm GDTC&TT.

+ Địa điểm: P. Hội thảo A3


✎ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM


Thứ sáu, ngày 21/01/2022:
08:00:

Nghiệm thu giáo trình cấp Trường năm học 2021 - 2022 Khoa Kinh tế &Quản trị kinh doanh.

+ Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng.

+ TP: Theo Quyết định (Phòng KHCN báo trực tiếp).

+ Địa điểm: Phòng 309 - A6

14:00:

Xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2022 chuyên ngành Quản lý kinh tế.

+ Chủ trì: PGS. TS Nguyễn Hoài Nam - Hiệu trưởng.

+ TP: Theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHHP ngày 10/01/2022 (Phòng QLSĐH báo trực tiếp).

+ Địa điểm: Phòng 309 - A6