LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39/52 NĂM 2021

(Từ 20/09/2021 đến 26/09/2021)

Hôm nay: Thứ ba, ngày 21/09/2021
08:00:

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

+ Chủ trì: Bí thư Đảng ủy.

+ TP: Các đồng Ủy viên BTV Đảng ủy. Kính mời: đ/c Vũ Đức Văn - Trưởng phòng TCCB.

+ Địa điểm: P Hội thảo A3

09:00:

Họp Đảng ủy.

+ Chủ trì: Bí thư Đảng ủy.

+ TP: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ.

+ Địa điểm: P Hội thảo A3

Hôm nay: Thứ ba, ngày 21/09/2021
10:30:

Họp xét tốt nghiệp lớp ĐH Sư phạm Tiếng Anh K9 (hệ liên thông).

+ Chủ trì: Hiệu trưởng

+ TP: Phòng Đào tạo; Đại diện lãnh đạo các phòng: CT&CTHSSV, KT&ĐBCL,  KHTC; đại diện lãnh đạo Khoa Ngoại Ngữ. - 14h00’: Họp Hội đồng đánh giá, tuyển chọn dự án tham gia vòng bán kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP-2021). + Chủ trì: PHT. Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

+ TP: Theo Quyết định số 2846/QĐ-ĐHHP ngày 08/9/2021 (Phòng KHCN báo trực tiếp).

+ Địa điểm: P 309 - A6

15:00:

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng.

+ Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn.

+ TP: Các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch (Phó Chủ tịch) các CĐBP; Kính mời: đ/c Thái Thị Nga - Trưởng ban TTND.

+ Địa điểm: P Hội thảo A3


✎ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Toàn trường triển khai thực hiện Thông báo số 3045/TB-ĐHHP ngày 16/9/2021 về việc tổ chức giảng dạy, học tập tập trung và tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

- Tiếp tục đón tiếp thí sinh trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức 1 – đợt 1 và phương thức 2 – Đợt 2 năm 2021.


Thứ tư, ngày 22/09/2021:
09:00:

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 – 2021 của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

+ Chủ trì: PGS.TS. Bùi Bá Khiêm - Chủ tịch Hội đồng.

+ TP: Theo Quyết định (Phòng KHCN báo trực tiếp).

+ Địa điểm: Phòng 309 - A6


Thứ năm, ngày 23/09/2021:
09:00:

Họp Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Trường Đại học Hải Phòng.

+ Chủ trì: Hiệu trưởng - Trưởng ban.

+ TP: Theo Quyết định số 2687/QĐ-ĐHHP ngày 19/8/2021 (Phòng QLSĐH chuẩn bị nội dung báo cáo).

+ Địa điểm: P Hội thảo A3

15:00:

Họp xét học vụ Học kỳ II, năm học 2020-2021; xét tốt nghiệp (Đợt 4) đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy.

+ Chủ trì: Hiệu trưởng.

+ TP: Phòng Đào tạo; Đại diện lãnh đạo các phòng: CT&CTHSSV, KT&ĐBCL,  KHTC; đại diện lãnh đạo và giáo vụ các Khoa có sinh viên.

+ Địa điểm: P Hội thảo A3


Thứ sáu, ngày 24/09/2021:
09:30:

Họp liên tịch giải quyết chế độ chính sách cho viên chức.

+ Chủ trì: Hiệu trưởng.

+ TP: TT Đ.U, BGH, TTCĐ, BT ĐTN; Trưởng ban TTND; Trưởng các đơn vị: TCCB, KHTC, TTPC, VP, CT- CTHSSV; Ban Giám đốc, Chủ tịch CĐ Trung tâm PV&NT, viên chức Phạm Thị Thu Hà (Trung tâm PV&NT báo viên chức; Phòng TCCB chuẩn bị hồ sơ).

+ Địa điểm: P Hội thảo A3